Προτομή Οπλαρχηγού Μιχαήλ Σιωνίδη στην Αξιούπολη


Η προτομή βρίσκεται στην Αξιούπολη και αναγράφει: "Οπλαρχηγός Μιχαήλ Σιωνίδης"

Πηγή: http://armyold.army.gr