Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Παναγιώτη Μποράκη)

Πλαγιώτες και κοντοχωριανοί εργάτες στη σιδηροδρομική γραμμή (Δεκαετία του '50) (Πηγή: από το αρχείο του Παναγιώτη Μποράκη). Στη δεύτερη σειρά ο 1ος από αριστερά είναι ο Ιωάννης Μποράκης.
Πλαγιώτης στον κάμπο την 10/9/1954. Εικονίζεται ο Ιωάννης Μποράκης, "ο Ατσαλένιος". Η λήψη έγινε από ΦΩΤΟ ΛΑΜΠΗΣ - ΦΑΝΟΣ. (Πηγή: από το αρχείο του Παναγιώτη Μποράκη).


                                                                                                      ₪
Πλαγιώτες που κατατάσσονται στρατιώτες την 10/1/1958. Οι εικονιζόμενοι: Πρώτη σειρά, από αριστερά: 1) Μποράκης Παναγιώτης, 2) Νικόλαος Μουκατατζάκης, 3)..., 4) Κλήμης Δρουγουνάκης. Στην πίσω σειρά, από αριστερά: 1) Θεοχάρης Καστελιώτης, 2) Ηλίας Κατελιώτης, 3) Χρυσόστομος Παλαλάκης, 4) Γιώργος Αγόρατζης, 5) Αθανάσιος Γκότσης.
(Πηγή: από το αρχείο του Παναγιώτη Μποράκη)


Πλαγιώτες τη δεκαετία του '60. Η λήψη έγινε από το ΦΩΤΟ ΣΤΕΚΙ - Δημήτριος Πασατσιφλικιώτης. (Πηγή: από το αρχείο του Παναγιώτη Μποράκη). Εικονιζόμενοι (από αριστερά): 1)..., 2) Σωκράτης Πασχαλέρης, 3) Κωνσταντίνος Παρλαπάνης, 4) Παναγιώτης Μποράκης, 5) Θρασύβουλος Στογιανκεχαγιάς και  καθιστός  ο Αγροφύλακας Πραγκαλάκης .

Στη φωτογραφία εικονίζονται Πλαγιώτες -οι τρεις πρώτοι με οικογενειακές ρίζες από το Μπογάζκιοϊ- σε γαμήλιο τραπέζι, τη δεκαετία του 1960. Από αριστερά ο πρώτος είναι ο Κωνσταντίνος Παλαλάκης, ο δεύτερος είναι ο Κλήμης Δρουγουνάκης, ο τρίτος είναι ο Παναγιώτης Μποράκης κι ο τέταρτος, με οικογενειακές ρίζες από την Αρτάκη, είναι ο Κλήμης Κακατσέρης. Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του κ. Παναγιώτη Μποράκη.
Εικονίζονται Πλαγιώτες χτίστες. Η λήψη έγινε στις 15 Μαρτίου 1955. (Από το αρχείο του κ. Παναγιώτη Μποράκη). Στη δεύτερη σειρά, ο 2ος από αριστερά είναι ο Παναγιώτης Μποράκης κι ο 3ος είναι ο Κλήμης Κακατσέρης.
Εικονίζεται η Ζωή Μποράκη με τα εγγόνια της, Μαρία και Ιωάννη Λαμπαδαρίου. Η λήψη έγινε τη δεκαετία του 1950 από τον φωτογράφο Ιωάννη Κ. Φωτεινό. (Από το αρχείο του κ. Παναγιώτη Μποράκη).