Μνημείο πεσόντων Ραβινέ


Το μνημείο βρίσκεται στο λόφο Ραβινέ, έξω από το χωριό Χαμηλό.
Στον σταυρό του μνημείου αναγράφεται: «Εις μνήμην των υπέρ πατρίδος πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών 1η Μαΐου 1917»