Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο της κ. Βασιλικής Σμυρλίδη - Μουτσάκη)

 

Ο αγροφύλακας των Πλαγίων Νικόλαος Σμυρλίδης στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Από το αρχείο της κ. Βασιλικής Σμυρλίδη - Μουτσάκη.


Πλαγιώτες την δεκαετία του 1930. Δεξιά με τη στολή ο αγροφύλακας των Πλαγίων Νικόλαος Σμυρλίδης. Από το αρχείο της κ. Βασιλικής Σμυρλίδη - Μουτσάκη.