Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο της κ. Γεωργίας Πασχαλέρη)

 

Χιονισμένα Πλάγια (2021). Από το αρχείο τηςτης κ. Γεωργίας Πασχαλέρη.

Το κοινοτικό κατάστημα των Πλαγίων (2021). Από το αρχείο της κ. Γεωργίας Πασχαλέρη