Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο των κ.κ. Γεωργίου και Κατερίνας Σταυρίδη)
Μαθητές του σχολείου Πλαγίων με τους δασκάλους τους στα μέσα της δεκαετίας του ’30. Από το αρχείο των κ.κ. Γεωργίου και Κατερίνας Σταυρίδη.