Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο της κ. Ανδρονίκης Παπαδοπούλου)

 

Πλαγιώτισσες το 1963. Εικονίζονται: από αριστερά η Βασιλική Σμυρλίδη - Μουτσάκη, η Ανδρονίκη Παπαδοπούλου - Μουκατατζάκη, η Άννα Μουκατατζάκη - Μουτσάκη. Από το αρχείο της κ. Ανδρονίκης Παπαδοπούλου.


Πλαγιώτισσες το 1967. Εικονίζονται: από δεξιά η Βασιλική Σμυρλίδη - Μουτσάκη και η Ανδρονίκη Παπαδοπούλου - Μουκατατζάκη. Από το αρχείο της κ. Ανδρονίκης Παπαδοπούλου.