Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Νικόλαου Τσαχάκη)

Βάφτιση στον Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής στα Πλάγια στις αρχές της δεκαετίας 1970. Από το αρχείο του κ. Νικόλαου Τσαχάκη.