Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Θεόδωρου Χρ. Μποράκη)

Μαθητική εκδήλωση στην εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, στο σχολείο των Πλαγίων, στα μέσα της δεκαετίας 1970. Από το αρχείο του κ. Θεόδωρου Χρ. Μποράκη.