Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Γεώργιου Ιωαννίδη)

Στο γραφείο της κοινότητας Πλαγίων μετά την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Από το αρχείο του κ. Γεώργιου Ιωαννίδη.