Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Αντωνίου Τζουρτζουκλή)

 

Εικονίζονται: Ο μεσαίος ψηλά είναι ο Κώστας Τζουρτζουκλής και ο μεσαίος κάτω ο παπααντρέας από το Φανό.


Πλαγιώτες στο Κέντρο Κατάταξης στη Θήβα το 1955. Εικονίζονται: από αριστερά, Αναστάσιος Γιουρουκάκης, Κωνσταντίνος Τζουρτζουκλής και Γεώργιος Δρουγουνάκης.