Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου)


Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου, έχει ληφθεί πιθανόν την δεκαετία του 1970 κι απεικονίζει εκδήλωση σε εθνική επέτειο μπροστά στο γραφείο της κοινότητας Πλαγίων. 

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου. Πλαγιώτες στο πανηγύρι του χωριού.


Δοξολογία υπέρ των πεσόντων στο ηρώο των Πλαγίων από τον ιερέα του χωριού με άγημα ανδρών των Μ.Α.Υ. τη δεκαετία του '70. Από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου.


Κατάθεση στεφάνου από τον Θεμιστοκλή Ιωαννίδη ως εκπροσώπου των Μ.Α.Υ. του χωριού, στο ηρώο των Πλαγίων, με παραταγμένο άγημα ανδρών των Μ.Α.Υ. τη δεκαετία του '70. Από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου.


Πρωτομαγιά του 1974 στα πλατάνια (ματζαδέρια). Στην πλαγιώτικη παρέα εικονίζονται μεταξύ άλλων ο Θεμιστοκλής Ιωαννίδης, ο Γιάννης Μποράκης (ατσαλένιος) κ.α. Από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου.


Πανηγύρι στα Πλάγια. Εικονίνονται: Δεξιά ο Θεμιστοκλής Ιωαννίδης. Αριστερά ο Γιάννης Μποράκης (ατσαλένιος), η Γαρυφαλιά Μποράκη-Ιωαννίδου κ.α. Από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου.


Πλαγιώτες σε καφενείο του χωριού. Δεξιά εικονίζεται ο Θεμιστοκλής Ιωαννίδης. Από το αρχείο της κ. Αντωνίας Ιωαννίδου.