Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Στέφανου Μουκατατζάκη)Εικονίζονται ο Αποστόλης Μουκατατζάκης και ο μικρός Στέφανος Μουκατατζάκης με εξοπλισμό των Τ.Ε.Α.[1] Η λήψη της φωτογραφίας έγινε στα Πλάγια το 1953 από το φωτογράφο Ιωάννη Φωτεινό. 

Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του κ. Στέφανου Μουκατατζάκη.

[1] [Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, το 1946, όταν η κυβέρνηση εξόπλισε τους «Μάϋδες», δηλαδή όσους πολίτες των παραμεθόριων περιοχών καλούνταν, ως έφεδροι, να αποτελέσουν μέλη των Μ.Α.Υ. (Μονάδων Ασφάλειας Υπαίθρου) που σε περίπτωση κινδύνου από επιθέσεις ανταρτών θα συνέδραμαν στο έργο των ενόπλων δυνάμεων. Από το 1948 οι Μ.Α.Υ. μετονομάστηκαν σε Τ.Ε.Α. (Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης). Ο όρος "ΜΑΥδες" όμως κυριάρχησε και μετά την μετονομασία. 
Οι "ΜΑΥδες" διοικούνταν από αξιωματικό του στρατού, διατηρούσαν τον οπλισμό στα σπίτια τους, ήταν υποχρεωμένοι να τον συντηρούν και να μετέχουν σε εξάσκηση σκοποβολής όποτε καλούνταν κατά τα λοιπά ζούσαν στα χωριά τους κι ασχολούνταν με την γεωργία ή την κτηνοτροφία. Όταν η Μονάδα λάμβανε μέρος σε παρελάσεις ή σε μνημόσυνα πεσόντων, οι "ΜΑΥδες" έφεραν πολιτική περιβολή και τον πολεμικό οπλισμό τους. Την δεκαετία του '80 τα Τ.Ε.Α. καταργήθηκαν.]