Εικόνες από τα Πλάγια - Από το αρχείο του κ. Ιωάννη Ιντζέ


 Τα Πλάγια Παιονίας από αεροφωτογραφία τη δεκαετία του 2020. Από το αρχείο του κ. Ιωάννη Ιντζέ.