1922 - 1924 Εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων στα Πλάγια (Καρασινάν)Μισοκατεστραμμένη καρτ ποστάλ με ενδυμασίες και στολές εποχής. Από τα στοιχεία που παρέχει η κάστα στην πίσω της πλευρά, όπου αναγράφει CARTE POSTALLE και το εμπορικό σήμα της εταιρίας που έκδωσε την κάρτα, συμπεραίνεται ότι πρόκειται για καρτ ποστάλ που εκδόθηκε στο Παρίσι κατά το διάστημα 1910 - 1920 από τον οίκο R. Guilleminot, Boespflug  et Cie - Paris. Από το αρχείο της κ. Θωμαής Χαραλαμπάκη.


Εγκατάσταση Ελλήνων προσφύγων στο Καρασινάν

Η γενιά των ξεριζωμένων, οι πρώτοι κάτοικοι στα Πλάγια, 190 προσφυγικές οικογένειες, σύμφωνα με την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, μετά την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, εγκαταστάθηκαν στο Καρασινάν κατά τη διάρκεια των ετών 1923-1924. Από την επεξεργασία των στοιχείων που βρέθηκαν καταχωρημένα στο «Ονομαστικόν ευρετήριον αγροτών προσφύγων» που εκδόθηκε το 1928 από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και αφορά τις αγροτικές αποζημιώσεις των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, προκύπτουν τα παρακάτω σχετικά με τους τόπους καταγωγής των προσφύγων που πρωτοίδρυσαν τα Πλάγια: 

Είναι καταχωρημένες 170 οικογένειες προσφύγων, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχηγών των οικογενειών. 

Από το σύνολο των καταγραμένων οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο Καρασινάν, περίπου το 42% κατάγονταν από το Μπογάζκιοϊ της περιοχής Δέρκων της Κωνσταντινούπολης, περίπου το 16% κατάγονταν από την Αρτάκη της περιοχής Κυζίκου της Μικράς Ασίας, περίπου το 12% κατάγονταν από το Αρναούτκιοϊ της περιοχής Δέρκων της Κωνσταντινούπολης, το 6,5% κατάγονταν από τη Μεσαίπολη της περιοχής Προύσσας της Μικράς Ασίας. Το υπόλοιπο 23,5% των οικογενειών κατάγονταν από τις περιοχές και παρατίθενται κατά αυξητική σειρά πληθυσμού οικογενειών ανά περιοχή (1-3 οικογένειες) : Πέρματα – Ικονίου, Τσαντώ – Ραιδεστού, Άγιος Γεώργιος – Δέρκων, Εξάστερο – Σηλυβρίας, Καλφάς – Δέρκων, Καρβάλη – Ικονίου, Κάτω Νεοχώριο – Χαλκηδόνος, Πύργος – Δέρκων, Αγιασματάκι – Δέρκων, Αγχίαλος – Ανατολικής Ρωμυλίας, Βασιλικός – Ανατολικής Ρωμυλίας, Βυτσίστη – Θεσσαλίας, Δάνξαρ – Νικομηδείας, Ελβασάνιο - Μετρών, Επιβάτες – Σηλυβρίας, Καγιάμπαση – Ικονίου, Κοντού – Τραπεζούντας, Κωνσταντινούπολη, Μακροχώρι – Δέρκων, Ματζαρά – Χαλδείας, Μέγα Ζαλούφιον – Διδυμοτείχου, Μέγα Ρέμα – Κωνσταντινούπολης, Ναΐπκιοϊ – Ραιδεστού, Νύμφες – Δέρκων, Ουσάκ – Φιλαδέλφειας, Πάνορμος – Κυζίκου, Σαράντα Εκκλησιές – Σαράντα Εκκλησιών, Τυρολόη – Τυρολόης, Χατζήκιοϊ – Πόντου, Χουδί – Νίκαιας.

Μέχρι το 1930 που σταθεροποιήθηκε ο πληθυσμός του χωριού υπήρχαν μετακινήσεις των οικογενειών του. Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων που προέρχονταν από το χωριό Μπογάζκιοϊ της Ανατολικής Θράκης, εγκαταστάθηκε το 1924 στην περιοχή των Καϊλαριών (Πτολεμαΐδας), στο χωριό Φιλώτας. Απὸ εκείνους κάποιοι ζήτησαν την μετεγκατάστασή τους λόγω των κακών κλιματικών συνθηκών και υγιεινής (ελονοσία κλπ) και μετοίκησαν στο Καρασινάν. Αργότερα μετά το 1927 ένα μέρος των κατοίκων των Πλαγίων (Καρασινάν) μετοίκησε στο χωριό Πέτροβο (Άγιος Πέτρος) του Κιλκίς.


Σημείωση: Στην έρευνα της ιστοσελίδας καταμετρούνται οι αρχηγοί των οικογενειών των προσφύγων και όχι τα μέλη των οικογενειών ή οι κληρονόμοι τους. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων βρέθηκε να έχουν γίνει διπλοεγγραφές στου αριθμούς δήλωσης των προσφύγων, παραλείψεις εγγραφών και καταγραφή προσφύγων σε άλλα χωριά με κωδικούς του Καρασινάν. Από τους αριθμούς δήλωσης των προσφύγων προκύπτει και ο τόπος εγκατάστασής τους. Πχ στο χωριό Καρασινάν αντιστοιχούν οι αριθμοί δηλώσεων από 161661 έως 161920. Από τις 190 οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο χωριό υπολείπονται ακόμη 20 οικογένειες οι οποίες πιθανόν κατά τη διάρκεια της καταγραφής να μην είχαν ακόμη μετεγκατασταθεί από τον Φιλώτα Φλωρίνης στα Πλάγια (Καρασινάν) ή να μη δικαιούνταν αγροτικών αποζημιώσεων.