Ιστορικά στιγμιότυπα: Απογραφή πληθυσμού Υποδιοίκησης Γουμενίτσης τον Δεκέμβριο 1920

Οι πίνακες προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος


Η περιοχή της Παιονίας κατά την απογραφή της 19 Δεκεμβρίου 1920 υπάγονταν στο Νομό Πέλλης.

Τα αποτελέσματα της απογραφής κατά κοινότητα ήταν:

Α. Κοινότητα Ασικλάρ (Ευρώπου)
1. Ασικλάρ (Εύρωπος): 896 κάτοικοι.

Β. Κοινότητα Γουμενίτσης
1. Γουμένιτσα: 2.859 κάτοικοι.
2. Γερακάρτσι (Γερακώνα): 244 κάτοικοι.
3. Λιμπάχοβο (Φιλλυριά): 111 κάτοικοι.
4. Σιδ. Σταθμός Γουμενίτσης: 45 κάτοικοι.
5. Τοσίλοβον (Στάθης): 349 κάτοικοι.
     Σύνολο: 3.608 κάτοικοι

Γ. Κοινότητα Κούπας
1. Κούπα: 402 κάτοικοι.

Δ. Κοινότητα Κρίβας (Γρίβας)
1. Κρίβα (Γρίβα): 817 κάτοικοι.

Ε. Κοινότητα Λειβαδίων
1. Μεγάλα Λειβάδια: 215 κάτοικοι.
2. Μικρά Λειβάδια: 0
    Σύνολο: 215 κάτοικοι.

ΣΤ. Κοινότητα Λουμνίτσης (Σκρά)
1.  Λούμνιτσα (Σκρά): 554 κάτοικοι.

Ζ. Κοινότητα Μαγιαδάγ (Φανού)
1. Μαγιαδάγ (Φανός): 1.789 κάτοικοι.
2. Δρέβενον (Πύλη): 71 κάτοικοι.
3. Ίσβορ (Πηγή): 244 κάτοικοι.
4. Καρασινάντσι (Πλάγια): 894 κάτοικοι.
    Σύνολο: 2.998 κάτοικοι.

Η. Κοινότητα Μπαροβίτσης (Καστανερής)
     Μπαρόβιτσα (Καστανερή): 714 κάτοικοι.

Θ. Κοινότητα Μποεμίτσης (Αξιουπόλεως)
1. Μποέμιτσα (Αξιούπολη): 1.595 κάτοικοι.
2. Γοργόπ (Γοργόπη): 635 κάτοικοι.
3. Σιδ. Σταθμός Μποεμίτσης: 5 κάτοικοι.
    Σύνολο: 2.235 κάτοικοι.

Ι. Κοινότητα Ορυζάρτσης (Ρυζιών)
1. Ορύζαρτση (Ρύζια): 393 κάτοικοι.
2. Βαλκάτς (Καμποχώρι): 165 κάτοικοι.
3. Δάμποβον (Βαλτοτόπι): 153 κάτοικοι.
4. Τούμπα: 505 κάτοικοι.
    Σύνολο: 1.216 κάτοικοι.

ΙΑ. Κοινότητα Πέτγας (Πενταλόφου)
1. Πέτγα (Πεντάλοφον): 302 κάτοικοι.
2. Ορμάνοβον (Δασερό): 76 κάτοικοι.
3. Ράμνα (Ομαλό): 156 κάτοικοι.
4. Τσιγάροβον (Άνυδρος): 83 κάτοικοι.
    Σύνολο: 617 κάτοικοι.

ΙΒ. Κοινότητα Πετρόβου (Αγίου Πέτρου)
1. Πέτροβον (Άγ. Πέτρος): 708 κάτοικοι.
2. Κοσίνοβον (Πολύπετρο): 206 κάτοικοι.
3. Μπαμπά Κιοϊ (Μεσιά): 387 κάτοικοι.
    Σύνολο: 1.301 κάτοικοι.

ΙΓ. Κοινότητα Σεχόβου (Ειδομένης)
1. Σέχοβον (Ειδομένη): 235 κάτοικοι.
2. Αλτσάκ (Χαμηλό): 144 κάτοικοι.
3. Σλώπνιτσα (Δογάνης): 110 κάτοικοι.
    Σύνολο: 489 κάτοικοι.

ΙΔ. Κοινότητα Τσέρνα Ρέκα (Κάρπης)
1. Τσέρνα Ρέκα (Κάρπη): 696 κάτοικοι.

Σύνολο Υποδιοίκησης Γουμενίτσης: 17.088 κάτοικοι.