Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο της κ. Κυριακής Πολίτη)
Πρωτομαγιά στα πεύκα, στην περιοχή του νηπιαγωγείου Πλαγίων. Από δεξιά εικονίζονται καθιστοί οι: η Μαγδαληνή Πολίτη με την μικρή Κυριακή Πολίτη, η Κατίνα Γκιούρταλη, ο Δημητρός Γκιούρταλης, ο Δημήτρης Πολίτης, οι υπόλοιποι 4 είναι άγνωστοι. Όρθιες: η Ελένη Γκιούρταλη και η Σουλτάνα Γκιούρταλη. Η φωτογραφία έχει ληφθεί το 1973 ή το 1974. Από το αρχείο της κ. Κυριακής Πολίτη.

Μαθητική εκδήλωση στο σχολείο Πλαγίων το 1977 ή το 1978. Εικονίζονται, μεταξύ άλλων από αριστερά , ο Λευτέρης Καλάθιας, ο Θεόδωρος Ι. Μποράκης (ο παππάς), η Κυριακή Πολίτη, ο Κυριάκος Γκικούδης. Από το αρχείο της κ. Κυριακής Πολίτη.