Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Γεώργιου Μιτικάκη)

Τα Πλάγια Παιονίας. Λήψη από τις "πετράρες" του υψώματος "412", το έτος 2000. Από το αρχείο του κ. Γεώργιου Μιτικάκη.