Εικόνες από τα Πλάγια (Από το αρχείο της κ. Χριστίνας Ασλανίδου - Μουτσάκη)

 

Σε καφενείο των Πλαγίων. Εικονίζονται από αριστερά: ο ταξιτζής Παλάδης, ο ταχυδρόμος, ο θηροφύλακας και ο Τάσος Μουτσάκης. Από το αρχείο της κ. Χριστίνας Ασλανίδου Μουτσάκη.

Ο Τάσος Μουτσάκης σε ποιμνιοστάσιο στα Πλάγια. Από το αρχείο της κ. Χριστίνας Ασλανίδου - Μουτσάκη.


Ο Τάσος Μουτσάκης στρατιώτης. Από το αρχείο της κ. Χριστίνας Ασλανίδου -  Μουτσάκη.


Ο Τάσος Μουτσάκης στρατιώτης στην Αθήνα, φρουρός στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Από το αρχείο της κ. Χριστίνας Ασλανίδου - Μουτσάκη.Ο Τάσος Μουτσάκης με την αδερφή του Άννα Μποράκη-Μουτσάκη. Από το αρχείο της κ. Χριστίνας Ασλανίδου - Μουτσάκη.


Γλέντι στα Πλάγια. Εικονίζονται από αριστερά: ο Τάσος Μουτσάκης, ο Θανάσης Γιαννουλάκης και ο Ανέστης Ανθάκης. Από το αρχείο της κ. Χριστίνας Ασλανίδου - Μουτσάκη.