Μνήμα του δάσκαλου Χαράλαμπου Γκάρτζιου στο Σκρά

Σκρά - Μνήμα του δάσκαλου Χαράλαμπου Γκάρτζιου


   Το μνήμα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου του χωριού. Στην μαρμάρινη πλάκα του είναι χαραγμένα τα εξής:
«Εδώ αναπαύεται ο Χαράλαμπος Γκάρτζιος, δάσκαλος του Σκρα, που τον εκρεούργησαν βάρβαροι εχθροί στα 1913».