Εικόνες Παιονίας (από το αρχείο της κ. Λένας Σιώπη)

 

Πολυβολείο στην Αξιούπολη.


Σιδηροδρομικός Σταθμός Άσπρου.