Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο της κ. Αναστασίας Γκέρλοβα)Πλάγια - εθελοντές χωροφύλακες (1946-1949). (Πηγή: Αρχείο κ. Αναστασίας Γκέρλοβα).

Πλάγια - (1946-1949). (Πηγή: Αρχείο κ. Αναστασίας Γκέρλοβα)
Πλάγια - εθελοντής χωροφύλακας (1946-1949). (Πηγή: Αρχείο κ. Αναστασίας Γκέρλοβα)..

Πλάγια - εκπαίδευση ΜΑΥδων (1946-1949). (Πηγή: Αρχείο κ. Αναστασίας Γκέρλοβα).Πλάγια - Δελτίον ταυτότητος Παράταξις Εθνικοφρόνων (1945). (Πηγή: Αρχείο κ. Αναστασίας Γκέρλοβα).

Πλαγιώτες μεταπολεμικά. (Από το αρχείο της κ. Αναστασίας Γκέρλοβα).
Στο καρροποιείο των Πλαγίων. Εικονίζονται: από αριστερά ο Ιωάννης Πασατσιφλικιώτης και ο Γρηγόριος Γκέρλοβας. (Από το αρχείο της κ. Αναστασίας Γκέρλοβα).Νεαροί Πλαγιώτες και Πλαγιώτισσες διασκεδάζουν υπαίθρια στο καφενείο του Καλαμάτα (ίσως στο πανηγύρι του χωριού). Πιθανόν τη δεκαετία του '60. Από δεξιά διακρίνονται: 1. ο Χρήστος Μποράκης, 2. ο Γρηγόρης Γκέρλοβας, 3... (Από το αρχείο της κ. Αναστασίας Γκέρλοβα).
Πλαγιώτες. (Από το αρχείο της κ. Αναστασίας Γκέρλοβα).