Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη)

 

Πλαγιώτες στη "βόλτα" το Πάσχα (26 Απριλίου 1955). Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Η νηπιαγωγός κ. Έφη με τα νήπια των Πλαγίων, αρχές τις δεκαετίας του '60. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Ο κεντρικός δρόμος στα Πλάγια στις αρχές της δεκαετίας του '70. Ψηλά δεξιά διακρίνεται το Δημοτικό Σχολείο Πλαγίων. Εικονίζονται, από αριστερά: η Δήμητρα Σβάνου, ο Νίκος Κοντούδης, η Ελλρένη Γιαννουλάκη και η Τασούλα Τσαγκαρά.
Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Πρωτοχρονιά 1971. Επίσκεψη κατοίκων των Πλαγίων στο στρατιωτικό φυλάκιο 412 για προσφορά δώρων στους στρατιώτες. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Πλαγιώτες στο στρατιωτικό φυλάκιο 412 την πρωτοχρονιά του 1971. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Πλαγιώτες στα καζάνια για τσίπουρο την δεκαετία του '70. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Πλαγιώτες στο καφενείο του Παναγή. Δεκαετία του '70. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Πρωτομαγιά στα Πλάγια. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Μπροστά στο γραφείο της Κοινότητας, μαθητική παρέλαση στα Πλάγια τη δεκαετία του 60. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Μαθητική παρέλαση στα Πλάγια την δεκαετία του '60. Εικονίζονται: στην πρώτη σειρά η Ελένη Γιαννουλάκη, σημαιοφόρος ο Θωμάς Κακάκης, η Αικατερίνη Κοντούδη. Στη δεύτερη σειρά Σωτήριος Σαββούδης, ο Γιώργος Μυτικάκης και η Ανθή Ναλμπάντη.
Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Γάμος στα Πλάγια την δεκαετία του 60. Το κέρασμα στον δρόμο. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Πλαγιώτισσες στα χιόνια. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.Γυμναστικές επιδείξεις στο Δημοτικό Σχολείο Πλαγίων τη δεκαετία του 60. Από το αρχείο της κ. Ελένης Δάλλα - Γιαννουλάκη.