Εικόνες από τα Πλάγια (Από το αρχείο της Σμαρώς Λαμπαδαρίου - Μποράκη)


Πλαγιώτες και Πλαγιώτισσες στο καφενείο του Αλμπάνη τη δεκαετία του ’50. Εικονίζονται: από αριστερά: 1) Σμαρώ Λαμπαδαρίου - Μποράκη, 2) Παντελής Λαμπαδαρίου, 3) Γεώργιος Καστελιώτης, 4) Ιωάννης Μποράκης, 5)...., 6) Άννα Μποράκη - Μουτσάκη, 7) Κώστας Στογιάνκεχαγιάς. (Από το αρχείο της κ. Σμαρώς Λαμπαδαρίου - Μποράκη).Πλαγιώτες στο σχολείο. Σχολική επιτροπή την δεκαετία του ’60. (Από αριστερά οι όρθιοι: 1).........., 2) ο αγροφύλακας Νικόλαος Πραγκαλάκης, 3) ο Ιωάννης Πασχαλέρης, 4) ο δάσκαλος Βασίλειος Σουλτανίδης, 5) ο Παντελής Λαμπαδαρίου. Καθιστός ο Γεώργιος Σαββούδης. (Από το αρχείο της κ. Σμαρώς Λαμπαδαρίου - Μποράκη).

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου Πλαγίων σε εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Πίσω από τη φωτογραφία υπάρχει χειρόγραφη σημείωση: «Ενθύμιον σχολικού έτους 1969» ). (Από το αρχείο της κ. Σμαρώς Λαμπαδαρίου - Μποράκη).


Μαθήτριες του σχολείου Πλαγίων σε εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Πίσω από τη φωτογραφία υπάρχει χειρόγραφη σημείωση: «Ενθύμιον σχολικού έτους 1969» ). (Από το αρχείο της κ. Σμαρώς Λαμπαδαρίου - Μποράκη).


Πλαγιώτες στρατιώτες. Από αριστερά εικονίζεται ο Παντελής Λαμπαδάριος. (Από το αρχείο της Σμαρώς Λαμπαδαρίου - Μποράκη).