Εικόνες Παιονίας (από το αρχείο του κ.Γεώργιου Τσιμπούκα)

 

Φθινοπωρινό τοπίο από το όρος Πάικο. Από το αρχείο του κ. Γεώργιου Τσιμπούκα.