Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του κ. Αθανάσιου Μουκατατζάκη)

Ο Θανάσης Μουκατατζάκης με την γιαγιά Ζωή την "Παψανή", στα Πλάγια, το 1965.
Από το αρχείο του κ. Αθανάσιου Μουκατατζάκη.