Εικόνες από τα Πλάγια (Από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη)
Στη φωτογραφία εικονίζονται Πλαγιώτες, απόγονοι της γενιάς των ξεριζωμένων, στα Πλάγια, στο καφενείο του «Καλαμάτα», τη δεκαετία του 1970. Αριστερά είναι ο Χρήστος Τραγαράκης (με οικογενειακές ρίζες από το Μπογάζκιοϊ), δεξιά είναι ο Γεώργιος Μπούρας (με οικογενειακές ρίζες από το Μπογάζκιοϊ) και πίσω είναι ο Απόστολος Πουλίδης (με οικογενειακές ρίζες από το Χατζήκιοϊ του Πόντου). Η φωτογραφία έχει ληφθεί από τον φωτογράφο Γεώργιο Τσαγκαρά και προέρχεται από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη.Πρωτομαγιά του 1957 στα πλατάνια, στο "Αλτσάκ - Ντερέ".
Εικονίζονται: από αριστερά Α. Καλάθια, Β. Μουτσάκη, Δ. Μουτσάκης, Α.Μουτσάκη,  Λ. Μουτσάκη, Γ. Μουτσάκης, Β. Μουτσάκη, Μ.Μουτσάκη, Λ. Μπούρα, Χ. Μουτσάκης, Λ. Καλάθιας, Ε. Καλάθια, Α. Μπούρα, Μ. Μπούρα, Τ. Μπούρα,  Μ. Μπούρας, Σ. Μουτσάκης. 

Από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη και του κ. Δημήτριου Απ. Μουτσάκη.
Πλαγιώτες στο καφενείο του Παναγή. Από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη.


Πλαγιώτες στο καφενείο του Παναγή. Από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη.

Πλαγιώτες στο καφενείο του Παναγή. Από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη.Πλαγιώτες στο πανηγύρι του χωριού παραμονές της Αγίας Παρασκευής. Από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη.Εκδήλωση στο στρατιωτικό φυλάκιο του υψώματος "412", μεταξύ των παρισταμένων κι αρκετοί Πλαγιώτες. Από το αρχείο της κ. Μαρίας Κακατσέρη.