ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ - Παρεκκλήσι Ζωοδόχου Πηγής στον οικισμό Δογάνης


Παρεκκλήσι Ζωοδόχου Πηγής 
(Δογάνης Παιονίας - Ιούλιος 2019)
Πηγή φωτογραφίας: Θοδωρής Π. Μποράκης.


Εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής στο εσωτερικό του παρεκκλησίου (Ιούλιος 2019)
Πηγή φωτογραφίας: Θοδωρής Π. Μποράκης.