Εικόνες από τα Πλάγια (Από το αρχείο του κ. Αθανάσιου Αγόρατζη)


Εικονίζονται: δεξιά ο Χρήστος Μπορακης, αριστερά ο Θανάσης Αγόρατζης, στα Πλάγια, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τη λήψη της φωτογραφίας έκανε ο Ιωάννης Φωτεινός. Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του κ. Αθανάσιου Αγόρατζη.