Εικόνες από τα Πλάγια (από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη)


Άποψη των Πλαγίων από το ύψωμα 412 στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Μποράκη


Άποψη των Πλαγίων από την περιοχή του γηπέδου.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.Άποψη των Πλαγίων από το ύψωμα 412 το 2019.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.Ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πλαγίων στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.

Το τέμπλο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πλαγίων το 2019.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.
Το μνημείο πεσόντων των Πλαγίων στο γραφείο της Κοινότητας στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.Το γραφείο της Κοινότητας Πλαγίων στις αρχές της δεκαετίας 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.
Το παλιό νηπιαγωγείο των Πλαγίων στην περιοχή του γηπέδου στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.Το σχολείο των Πλαγίων στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.


Πλάκα αναρτημένη στον τοίχο της πλατείας των Πλαγίων.
Λήψη φωτογραφίας 2019. Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.

Τα μνήματα των Πλαγίων στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.Το Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.

Τοποθεσία "Πλατανάκι" Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη (2020).
  
Ερείπιο από τα παλιά Πλάγια στις αρχές δεκαετίας 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.
Παλιό σπίτι στα Πλάγια στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.
Παλιό σπίτι στα Πλάγια στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.


Το παλιό σπίτι της "Παψανής" στα Πλάγια το 2020. Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.
Ερειπωμένο σπίτι στα παλιά Πλάγια στις αρχές δεκαετίας 2021.
Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.
Βραχώδες σύμπλεγμα στο ύψωμα 412, στη διαδρομή από Φανό πρός Πλάγια. Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη.


Από τη διαδρομή Φανός - Πλάγια. (Ύψωμα 412).

Είσοδος των Πλαγίων από τη διαδρομή Ειδομένης - Πλαγίων (2020).
Τμήμα της διαδρομής από τα Πλάγια προς το Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής.Το πρώτο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε Πλαγιώτης το 1963, είχε χρώμα πράσινο κι ο κάτοχός του ήταν ο Γιάννης Πασατσιφλικιώτης. Το αυτοκίνητο έγραφε στο πλάι "Κινηματογραφικές επιχειρήσεις ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ" και με αυτό μετέφερε τον κινητό κινηματογράφο για προβολές στη γύρω περιοχή. Από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη (2021).Ο Αξιός ποταμός τη δεκαετία 2010 από τη γέφυρα στην διαδρομή Εύζωνοι – Πλάγια.

Από το αρχείο του κ. Θεοδώρου Π. Μποράκη.Το φράγμα Μεταλλείου στην περιοχή του χωριού Πηγή Παιονίας στις αρχές δεκαετίας του 2010.
Από το αρχείο του Θοδώρου Π. Μποράκη.