Το Βρεττανικό κοιμητήριο στο Πολύκαστρο 1914 - 1918 (KARASOULI)

Πολύκαστρο - Βρετανικό κοιμητήριο


Το βρετανικό κοιμητήριο στο Πολύκαστρο, βρίσκεται δίπλα στα δημοτικά κοιμητήρια. Στο δρόμο από Θεσσαλονίκη, 1.700 μέτρα από την πινακίδα «Πολύκαστρο» στην είσοδο της κωμόπολης, υπάρχει πινακίδα «προς KARASOULI» που κατευθύνει δεξιά. Στα 300 μέτρα μετά την πινακίδα, στην οδό Δοϊράνης, βρίσκεται το κοιμητήριο.
Σε μαρμάρινες πλάκες, δεξιά κι αριστερά της εισόδου, αναγράφονται: «ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ Η γη όπου κείται το κοιμητήριον τούτο, φόρος ευγνωμοσύνης του ελληνικού λαού, εδόθη προς αιωνίαν ανάπαυσιν των κατά τον πόλεμον 1914 – 1918 ενδόξως πεσόντων μαχητών των συμμαχικών στρατών. Τιμή και δόξα εις αυτούς».
Και ομοίως στην Αγγλική γλώσσα: «BRITISH MILITARY CEMETERY The land on which this cemetery stands in the free gift of the Greek people for the perfetual resting place of thode of thw allied armies who fell in the war of 1914 - 1918. And are honoured here.»

Εσωτερικά της εισόδου υπάρχει πινακίδα στα ελληνικά και στα αγγλικά που πληροφορεί για τα σχετικά, με τα πολεμικά μέτωπα, δεδομένα κατά την Εκστρατεία Θεσσαλονίκης 1915 – 1918. Ακολούθως παρέχει πληροφορίες σχετικές με το κοιμητήριο όπου σήμερα περιέχει 1.421 τάφους Βρεττανών και 5 τάφους Ελλήνων στρατιωτών, αρχιτέκτων του οποίου είναι ο Sir Robert Lorimer.

Στην κορυφή του κοιμητηρίου υπάρχει μνημείο, στη βάση του οποίου αναγράφεται: «THEIR NAME LIVETH FOR EVERMOR».