ΠΡΟΣΟΧΗ! Χώματα στο οδικό δίκτυο Αξιουπόλεως Ειδομένης


Λόγω των βροχοπτώσεων σε κάποια σημεία της διαδρομής του επαρχιακού δικτύου Αξιουπόλεως – Ειδομένης έχει σωρευθεί στο οδόστρωμα χώμα με αποτέλεσμα να γίνονται επικίνδυνα και να χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς.

Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή γιατί βρίσκονται πάνω σε στροφές είναι:
α) Από Αξιούπολη προς Φανό, στις τελευταίες στροφές (στα αμπέλια) πριν το χωριό Φανός.
β) Από Φανό προς Πλάγια, στην μεγάλη στροφή στην είσοδο των Πλαγίων.
γ) Από Πλάγια προς Ειδομένη, 500 μέτρα από την έξοδο των Πλαγίων, στις στροφές στο ύψος των τσιμεντότοιχων.