Μνημείο πεσόντων Αξιουπόλεως

Αξιούπολη - Μνημείο πεσόντων

   Το μνημείο βρίσκεται στην πλατεία της εκκλησίας, στην κορυφή της στήλης αναγράφει: «Η Κοινότης Αξιουπόλεως ανήγειρε εις μνήμην των κάτωθι ενδόξως πεσόντων κατά τους πολέμους 1912 – 1922 ηρωικών τέκνων της». Στις τρεις πλευρές της βάσης του αναγράφει τα ονόματα:

Στην α’ πλευρά, σε μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε πιθανός μεταγενέστερα:

«Πεσόντες εις Αλβανικόν έπος:
Ανθυποσμυναγός Στεφ. Μαυροματίδης
Λοχίας Αποσ. Μανεψάκος
-//-       Χρησ. Τζανετέας
-//-  Παν. Χατζηβασιλειάδης
Δεκανευς Κων/νος Καλατζής
Στρατιώτης Ιωάννης Καλατζής
-//-               Δημ. Καρολίδης
-//-               Δαμ. Σουμελίδης
-//-               Γεωργ. Τριανταφυλλίδης
-//-               Δημ. Λίτσος
-//-               Βασ. Στεφανίδης
-//-               Βας. Κόττας»

Στη β’ πλευρά

«Πεσόντες
Αθ. Οικονόμου
Αντ. Καστρινός
Μιχ. Ομήρου

Εξαφανισθέντες
Φωτ. Ρίμπας
Δημ. Ρίμπας
Δημ. Γιαχούς
Στόικος Τοντόρης
Γεωρ. Καρακαλπάκης
Δημ. Γιαντζίκης
Χρ. Συρμενλής»

στη γ’ πλευρά

«Θανόντες εν νοσοκομείοις
Κυρ. Παπαρίδης»