Μνημείο πεσόντων Ραβινέ

Μνημείο υψώματος Ραβινέ.
Πηγή φωτογραφίας: Θοδωρής Π. Μποράκης.


Το μνημείο βρίσκεται στο λόφο Ραβινέ, έξω από το χωριό Χαμηλό. 

Στον σταυρό του μνημείου αναγράφεται: «Εις μνήμην των υπέρ πατρίδος πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών 1η Μαΐου 1917»