Προτομή Μακεδονομάχου - Ανθλγού Πεζικού Φραγκόπουλου Σπυρίδωνα (Ζόγρα) στη Γρίβα


Γρίβα - Μακεδονομάχος Φραγκόπουλος Σπυρίδωνας

Η προτομή βρίσκεται στο χώρο του κοινοτικού γραφείου του χωριού και έχει υποστεί φθορές (όπως φαίνεται στη φωτογραφία του 2011) από ανθρώπινη επέμβαση. Η προτομή είχε καταστραφεί στις 15 Αυγούστου 1986 από αγνώστους. Στη βάση της αναγράφονται: «Μακεδονομάχος Φραγγόπουλος Σπυρ. 18-7-1907».Σύμφωνα με το βιβλίο «Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα» Γ.Ε.Σ. 1979, ο Ανθυπολοχαγός Φραγκόπουλος Σπυρ., (Ζόγρας) γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και φονεύθηκε στα. Λειβάδια Γουμένισσας στις 17.5.1905
  Στην ιστοσελίδα Σύνδεσμος 71 αναφέρονται τα ακόλουθα: ...Λίγο αργότερα άλλο σώμα με αρχηγό το Λοχαγό Πεζικού Μωραΐτη Μιχαήλ (Κόδρο) και υπαρχηγό τον Ανθλγό Πεζικού Φραγκόπουλο Σπυρίδωνα (Ζόγρα) εγκαταστάθηκε στο χωριό Λιβάδια Πάικου, με τομέα δράσης την περιοχή μεταξύ Γευγελής, Όσσιανης (Αρχαγγέλου) και Γουμένισσας.
…..
   Το Σώμα Αναγνωστάκου εγκαταστάθηκε στα περίχωρα της Μπάλτζας (Μελισσοχώρι). Τα σώματα Μαζαράκη και Σπυρομήλιου κινήθηκαν ενωμένα από τους πρόποδες του Ολύμπου, ενώ το σώμα Μωραΐτη ακολούθησε πεδινό δρομολόγιο και μετά από πορεία 120 χιλιομέτρων έφτασε στις αρχές Μαΐου στο Πάικο. Στις 15 Μαΐου, μετά από βουλγαρική προδοσία, το τελευταίο εγκλωβίστηκε από τουρκικό απόσπασμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι Λοχαγός Μωραΐτης και Ανθλγός Φραγκόπουλος καθώς και όλοι οι υπαξιωματικοί.