Μνημείο πεσόντων Πλαγίων

Μνημείο πεσόντων Πλαγίων

Το μνημείο βρίσκεται στον χώρο του κοινοτικού γραφείου και αναγράφει: «Η κοινότης Πλαγίων εις μνήμην των υπέρ πατρίδος πεσόντων».
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1940 – 1950, η θύελλα που έπληξε ολόκληρη την Ελλάδα δεν άφησε ανέπαφη τη μικρή κοινότητα των Πλαγίων. Άνθρωποι που βρέθηκαν να πολεμούν στα βουνά της Αλβανίας τους Ιταλούς το '40, άνθρωποι που βρέθηκαν στο δρόμο των Βουλγάρων κατακτητών το '44, άνθρωποι που βρέθηκαν, ένοπλοι ή άοπλοι, σε διαφορετικά στρατόπεδα στη διάρκεια του εμφυλίου σπαραγμού από το ΄44 μέχρι το ΄49, έδωσαν τη ζωή τους και αξίζει να μην τους ξεχνάμε γιατί αποτελούν την ουσιαστική ιστορία του τόπου.