Στοιχεία για την περιοχή μας: Βιβλίο [1915 - 1918 ΜΕΤΑΞΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΗΘΗΣ - Μνημεία και κοιμητήρια του Μακεδονικού Μετώπου] του Βλάση ΒλασίδηΤον Μάρτιο 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, σε έναν πολυτελή τόμο 230 σελίδων, το βιβλίο του Βλάση Βλασίδη 1915 - 1918 ΜΕΤΑΞΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΗΘΗΣ [Μνημεία και κοιμητήρια του Μακεδονικού Μετώπου].
Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα της πολυετούς έρευνας του συγγραφέα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας κι αφορά μνημεία και κοιμητήρια των αντιμαχομένων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε περιοχές εντός κι εκτός Ελλάδας.

Σχετικά με την περιοχή Παιονίας, αποκαλύπτονται ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία που συνοδεύουν το φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό κάθε μνημείου.

Ενδεικτικά παραθέτω κάποιους τίτλους ενοτήτων από τον πίνακα περιεχομένων του βιβλίου που σχετίζονται με την περιοχή μας (Πολύκαστρο, Αξιούπολη, Γουμένισσα, Εύζωνοι, Σκρά, Φανός, Δρέβενο, Ραβινέ κλπ):