Μνημείο πεσόντων Φανού


Μνημείο πεσόντων Φανού (Ιούλιος  2019)

Επί της στήλης αναγράφονται τα εξής: "Η Κοινότης Φανού ανήγειρεν εις μνήμην των κάτωθι ενδόξως πεσόντων κατά τους πολέμους 1922 - 1949 ηρωικών τέκνων".

Στην βάση αναγράφονται οι πεσόντες: 
Ευγενίδης Κωνσταντίνος Ιερεύς, 
Ευγενίδης Θεόδωρος,  
Αμπελίδης Αχιλλέας,
Αντωνιάδης Λεωνίδας,
Ευθυμιάδης Αλέξανδρος,
Ζουλεμίδης Εμμανουήλ,
Καδόγλου Ιωάννης,
Παπαδόπουλος Αθανάσιος,
Παρασκευαΐδης Δαμιανός.

Στην πίσω πλευρά της βάσης αναγράφονται οι πεσόντες:
Παντελίδης Ιορδάνης,
Σπυριδωνίδης Σπύρος,
Τσακιρίδης Αναστάσιος,
Τσακιρίδης Ιωάννης,
Φιλιππίδης Ηλίας,
Χατζηαγγελίδης Νικόλαος,
Χάιτας Κυριάκος,
Χρηστομάτης Χρήστος.