Ιστορικά στιγμιότυπα - Η ανατίναξη της γέφυρας του Κοτζά Ντερέ το 1947

Οι βάσεις της παλιάς γέφυρας του Κοτζά Ντερέ όπως απόμειναν μετά την την ανατίναξή της από τους αντάρτες την εποχή του διχασμού, στις αρχές Ιανουαρίου 1947.

Φωτογραφία από το αρχείο του Θοδωρή Π. Μποράκη (2013).