Μνημείο πεσόντων Γρίβα


Γρίβα - Μνημείο πεσόντων

Βρίσκεται στο χώρο που κοινοτικού γραφείου του χωριού. Υπάρχουν χαραγμένα στη στήλη του μνημείου τα ονόματα των πεσόντων:
«Έπεσαν δια την ελευθερίαν, την δόξαν και την τιμήν της πατρίδος»

Εις Μ.Ασίαν
Χρήστος Θ.  Μίσκος
Χρήστος Δ. Φουτούλης
Ευάγγελος Δ. Παπατρύφων
Μιχαήλ Π. Κιόσης
Γεώργιος Κ. Μλάδης
Δημήτριος Χρ. Θεοδώρου
Αθανάσιος Κ. Πέικος
Αθανάσιος Π. Οικονόμου
Αθανάσιος Ι. Πέσιος
Ιωάννης Χρ. Σταναγιάντσης

Εις Αλβανία
Γεώργιος Ι. Στόιος

Εις τον εμφύλιο
Ιωάννης Χρ. Πούλκας πρόεδρος κοινότητας
Αλέξανδρος Ι. Πούλκας
Ιωάννης Χρ. Μπακάλης αντιπρ. κοινότητας
Δημήτριος Ι. Μπακάλης
Γεώργιος Ι. Δήμκος
Χρήστος Γ. Δήμκος
Ιωάννης Π. Τσιάρας
Κων/νος Ι. Τσιάρας
Θωμάς Δ. Μίντσης
Θωμάς Π. Λεύτσης
Δημήτριος Χρ. Μόκρης
Γεώργιος Αθ. Τσιπουλάνης
Ηλιας Χαρ. Παμπουχίδης
Θάνος Γ. Κόιος